Toast mesajı......
Toast mesajı......
Ferhat @f_turker07
Monday 11.11.2019 21:19

Ne kadar fedakarlık yaparsan yap,gün gelir adı ʼʼyapmasaydınʼʼolur ve unutulur gidersin
F.TÜRKER
ʼʼʼʼ
0
0